Boxholms Skogar AB planerar att naturvårdsbränna c:a 11 ha på öarna i Ören, se karta under informationsblad nedan.

 

Boxholms Skogar AB har sedan år 2001 varit ansluten till Miljöcertifieringsorganisationen PEFC och sedan 2010 även FSC. Dessa är de två ledande organisationerna för Svensk Skogsbruks Standard. Båda organisationerna kräver att skogsmark bränns för att ge vissa arter möjlighet att leva vidare. Brand har varit en naturlig störning i skogen och denna miljö blir allt mer sällsynt.

Areal som skall naturvårdsbrännas baseras på 5% av vår årliga slutavverkningsareal, korrigerad mot kategori av skog som bränns.

 

Naturvårdsbränningen i Ören är planerad att genomföras under perioden maj till september 2017 vid lämplig väderlek. Marken får inte vara för torr och heller inte för fuktig. Vi förväntar oss inte att området bränns så hårt att alla träd dör. Äldre tall har en större motståndskraft mot brand än gran. Om bränningen inte kan genomföras under 2017 räknar vid med att göra ett nytt försök under samma period 2018.

 

Bränningen kommer att ske med egen personal. Branden kommer att pågå under flera dygn, och kommer att bevakas dygnet runt. Anslag kommer att sättas upp i Svalsjö och på vägarna runt sjön när beslut om tidpunkt för bränningen tagits.

 

För ytterligare information kontakta gärna oss på kontoret i Boxholm, telefon 0142-525 20. Vi kan dock inte precisera tidpunkten mera exakt än ovan, då väder och övriga förutsättningar kommer att avgöra detta.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Informationsblad:
Download this file (Karta_Timmerön_170209.pdf)Karta