Vildmarksfiske och fiskekort

Precis som jakt är fisket också en naturlig verksamhet kopplad till markägandet. Vår förvaltning innefattar ca 16 500 ha vatten varav 3 400 ha är mindre skogsjöar. Den största arealen vatten ligger i sjön Sommen. Fisket i sjön Sommen förvaltas av Sommen FVO där vi finns representerade.

De mindre sjöarna förvaltas genom mindre fiskevårdsområden eller som enskilda vatten. Fisket var historiskt en mycket viktig resurs för dem som bodde på gårdar och torp ute i skogarna. Året om hämtade man föda åt både människor och djur från dessa mindre skogssjöar. Idag är fisket mera en rekreations och nöjessysselsättning även om det i Sjön Sommen finns yrkesfiskarlicenser som nyttjar våra vatten.

Vi jobbar aktivt för att fiskeresursen och den ekologiska statusen i våra sjöar skall upprätthållas eller förbättras och är aktiva i flera olika fiskevårdsprojekt. Projekten syftar till dels för arters överlevnad men även för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för dagens sportfiskare.

 För att läsa mer om fisket i sjön Sommen rekommenderas ett besök på  Sommen FVO hemsida www.sommen.org . 

 

 

 För att läsa mer om vad vi kan erbjuda Er som sportfiskare eller företagsgrupp se dokument nedan.

  Information om försäljning av fiskekort hittar ni i informationsbladet vildmarksfiske.